• +48 669 143 180
 • biuro@biznessecurity.pl

Oferta

Zagrożenia dla firmy  Pobierz- Oferta PDF Bezpieczeństwo Biznesu

 • Twoja Firma dynamicznie się rozwija.
 • Rośnie zespół, obroty i liczba klientów.
 • Z miesiąca na miesiąc zwiększasz skalę działania

Czy jesteś świadomy zagrożeń, jakie czyhają na Twoją organizację?

Czy wiesz, jak zlokalizować potencjalne źródła wyłudzeń i nadużyć?

Czy wiesz jak zminimalizować ryzyko i ochronić to, co w firmie najcenniejsze?

 

Kilka faktów:

 • w ciągu ostatnich 2 lat w Polsce aż 36% firm padło ofiarą nadużyć,
 • kadra kierownicza odpowiada za 20% popełnianych nadużyć,
 • 9% przedsiębiorców nie było w stanie oszacować strat spowodowanych nadużyciami w swojej firmie,
 • w przypadku co piątej firmy wielkość straty wskutek nadużyć mieściła się w przedziale od 400.000 aż do 4.000.000 złotych!

 

Doradztwo:

 • poprawa bezpieczeństwa firmy
 • rozwiązanie konkretnych problemów związanych z bezpieczeństwem organizacji
 • określenie miejsc potencjalnego zagrożenia wycieku informacji wrażliwych
 • opracowanie i nadzór nad wdrożeniem procedur minimalizujących ryzyko
 • sprawdzenie obecnych i potencjalnych kontrahentów
 • sprawdzenia pracownicze
 • określenie i minimalizacja obszarów wrażliwych.

Czas trwania: w zależności od zakresu prac

Cena: w zależności od zakresu prac

 

SZKOLENIA

Cel Szkolenia:

 • poprawa bezpieczeństwa firmy
 • uświadomienie uczestnikom potencjalnych zagrożeń
 • przedstawienie sposobów zapobiegania powyższym zagrożeniom

Uczestnicy:

 • kadra menadżerska
 • pracownicy mający dostęp do danych wrażliwych
 • osoby przewidziane do awansu wewnętrznego

Forma: zamknięta – warsztaty

Liczebność: grupa maksymalnie 15 osób

Czas trwania: 1 dzień

Cena: 3.000 zł netto

Program szkolenia:

istnieje możliwość dopasowania programu do specyficznych potrzeb organizacji

Podstawowe omawiane zagadnienia:

 • podstawy prawne (odpowiedzialność karna pracowników, ochrona tajemnicy)
 • rodzaje przestępstw (defraudacje, niegospodarność, korupcja, łapownictwo sprzeniewierzenie)
 • zagrożenia dla firmy ze strony otoczenia oraz zagrożenia wewnętrzne
 • korzyści z wdrożenia systemów bezpieczeństwa
 • rodzaje działań ograniczających ryzyko
 • etyka i kultura pracy w organizacji. Różnice kulturowe w relacjach z kontrahentami
 • analiza przypadków (warsztaty na bazie case studies)

Podsumowanie:

każde szkolenie zakończone jest testem podsumowującym wiedzę uczestników

 

Audyt Bezpieczeństwa

Cel:

 • poprawa bezpieczeństwa firmy
 • uświadomienie zarządowi potencjalnych zagrożeń oraz określenie miejsc wrażliwych
 • opracowanie i przedstawienie zestawu sugerowanych zmian

Forma:

 • sprawdzenie zgodności działań poszczególnych komórek przedsiębiorstwa
  z przyjętymi normami i procedurami
 • ustalenie zakresu informacji drażliwych dla firmy
 • określenie osób i obszarów szczególnie narażonych na zagrożenia

Na życzenie:

 • sprawdzenie obecnych i potencjalnych kontrahentów
 • sprawdzenia pracownicze
 • przygotowanie zestawu procedur minimalizujących ryzyka

 

Czas trwania: 2-3 tygodnie – w zależności od zakresu prac

Cena: wycena indywidualna – w zależności od zakresu prac