Nasze kompetencje nie bazują jedynie na przeszkolonych teoretykach. Nasze kompetencje zbudowane są na praktyce oraz CASE STUDY!

 

Jesteśmy Członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

POBIERZ KOMPLEKSOWĄ OFERTĘ AUDYTU - DORADZTWA - SZKOLEŃ

Audyt Bezpieczeństwa pozwala na ocenę funkcjonujących w przedsiębiorstwie systemów bezpieczeństwa w tym systemu ochrony, systemu zabezpieczenia technicznego czy procedur uniemożliwiających kradzież danych wrażliwych dla organizacji. Analiza audytowa wskaże nieprawidłowości jak i pomoże zoptymalizować procesy, struktury oraz inne narzędzia bezpieczeństwa dla firmy

Audyt bezpieczeństwa wykazuje faktyczne lub potencjalne zagrożenia w procesach zachodzących wewnątrz organizacji. Mogą to być zagrożenia zewnętrze i wewnętrzne. Zagrożenia wewnętrzne wynikają z niewłaściwych procedur oraz zabezpieczeń. Również czynnik ludzki ma znaczenie w kwestii przestępstw pracowniczych, przestępstw menadżerskich, korupcji czy nadużyć. Przeanalizujemy wrażliwe punkty w których mogą wystąpić nadużycia, korupcja i szpiegostwo gospodarcze tak aby zapobiegać prewencyjnie niż naprawiać błędy po szkodzie. Przeprowadzamy szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników.

Naszym klientom proponujemy dwa etapy Audytu Bezpieczeństwa:

  1. Audyt Śledczy- kontrola procesów i procedur pod względem potencjalnych oraz faktycznych nadużyć w celu oceny ryzyka
  2. Wywiad Dochodzeniowo- Operacyjny pod przykryciem w tym obserwacja bez kontaktu z figurantami, prowokacja operacyjna oraz wejście pod legendą w odpowiednie struktury pracownicze dla pozyskania informacji operacyjnych np. zintegrowanie się z pracownikami ochrony w celu zbadania jakości pracy oraz stosowania procedur bezpieczeństwa pod legendą nowego pracownika ochrony, 
  3. Część oficjalna czyli bezpośrednie rozpytanie pracowników z konkretnych działów przedsiębiorstwa oraz analiza procedur i stosowanych w firmie środków technicznych;
  4. Loss Prevention (pol. zapobieganie stratom) – metodyka polegająca na podejmowaniu efektywnych działań procesowych, które zmierzają do eliminowania przyczyn zjawisk niepożądanych, prowadzących do powstawania strat oraz zwalczania ich skutków w pieniądzach, wydajności lub procesach.

Po zakończeniu Audytu bezpieczeństwa otrzymają Państwo szczegółowy raport wraz z materiałem dowodowym pozyskanym operacyjnie. Raport zawiera dane na temat wykrytych błędów i zagrożeń oraz potencjalnych zagrożeń mogących wyniknąć z nieprawidłowych procesów, procedur czy braku odpowiednich zabezpieczeń.

Jesteśmy Członkiem INSTYTUTU AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IIA POLSKA

Wycena usługi uzależniona jest od zakresu naszych działań oraz czasu pracy poświęconego na rzecz Zleceniodawcy. Bierzemy również pod uwagę użyte w pracy środki techniczne oraz logistyczne.

Źródło: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH . Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad osobą trzecią.
Autor: mgr Michał Sokołowski Każdego roku w sektorze prywatnym występuje coraz więcej nadużyć wewnątrz przedsiębiorstw. Mogą to być wszelkie działania na niekorzyść pracodawcy oraz całej organizacji, jak na przykład ogólnie pojęte przestępstwa pracownicze.
  • Świadomość w kwestii zagrożeń na jakie narażona jest każda organizacja zarówno ze strony ataków zewnętrznych jak i wewnętrznych działań pracowników, może uchronić przed dużymi stratami Waszą organizację.
  • Audyt Śledczy- Dochodzeniowy pomaga w przeprowadzeniu kontroli dotyczących nadużyć i umożliwia wdrożenie procesów naprawczych. Pozwala również na zebranie dowodów w celu ukarania sprawców nadużyć.
  • Przeciwdziałanie korupcji, przestępstwom menadżerskim oraz innym nadużyciom pracowniczym gdzie występuje działanie na szkodę pracodawcy. Kontrwywiad gospodarczy i zabezpieczenie przed działalnością nieuczciwej konkurencji.
  • Nieuchronność kary jest ważnym czynnikiem w powstrzymaniu człowieka przed popełnieniem przestępstwa. Ukaranie przestępcy ma wymiar również prewencyjny jako ostrzeżenie dla ewentualnych naśladowców.
Avatar

"Nasze kompetencje nie bazują jedynie na przeszkolonych teoretykach. Nasze kompetencje zbudowane są na praktyce oraz CASE STUDY!"

mgr Michał Sokołowski

Nasz zespół to same ASY z branży bezpieczeństwa

W skład dedykowanych zespołów specjalnych wchodzą byli funkcjonariusze Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Audytorzy Śledczy oraz Prywatni Detektywi. W zakresie bezpieczeństwa wspierają nas byli funkcjonariusze BOR oraz Żołnierze Formozy.