Kiedy wewnątrz organizacji dochodzi do działania na szkodę firmy należy ukarać sprawcę przestępstwa tak aby przestrzec ewentualnych naśladowców przed nieuchronnością kary. Właśnie to nieuchronność kary ma bardzo prewencyjne i odstraszające działanie. Właściwe jest więc zbieranie materiału dowodowego na poparcie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa. 

Po wykryciu nieprawidłowości lub przestępstwa wewnątrz organizacji należy przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia sprawców. Jako doświadczone Biuro Detektywistyczne zbieramy materiał dowodowy, który może pomóc w dyscyplinarnym ukaraniu sprawcy zarówno wewnątrz firmy jak również na etapie procesowym. Legalnie zebrany materiał dowodowy będzie doskonałym dowodem w sprawie. Może być również merytorycznym materiałem szkoleniowym dla kadry w celu uniknięcia powtarzania błędów. Ukaranie przestępcy ma wymiar prewencyjny jako ostrzeżenie dla ewentualnych naśladowców.

Stosujemy techniki obserwacji z prowokacją operacyjną oraz działaniem pod przykryciem włącznie. Możemy umieścić naszych agentów w środowisku pracowniczym pod legendą adekwatną do sytuacji. Lub obserwować figurantów bez kontaktu bezpośredniego z ukrycia w celu zebrania materiału dowodowego.

Wycena usługi uzależniona jest od zakresu naszych działań oraz czasu pracy poświęconego na rzecz Zleceniodawcy. Bierzemy również pod uwagę użyte w pracy środki techniczne oraz logistyczne.

Źródło: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH . Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad osobą trzecią.
Autor: mgr Michał Sokołowski Każdego roku w sektorze prywatnym występuje coraz więcej nadużyć wewnątrz przedsiębiorstw. Mogą to być wszelkie działania na niekorzyść pracodawcy oraz całej organizacji, jak na przykład ogólnie pojęte przestępstwa pracownicze.
  • Świadomość w kwestii zagrożeń na jakie narażona jest każda organizacja zarówno ze strony ataków zewnętrznych jak i wewnętrznych działań pracowników, może uchronić przed dużymi stratami Waszą organizację.
  • Audyt Śledczy- Dochodzeniowy pomaga w przeprowadzeniu kontroli dotyczących nadużyć i umożliwia wdrożenie procesów naprawczych. Pozwala również na zebranie dowodów w celu ukarania sprawców nadużyć.
  • Przeciwdziałanie korupcji, przestępstwom menadżerskim oraz innym nadużyciom pracowniczym gdzie występuje działanie na szkodę pracodawcy. Kontrwywiad gospodarczy i zabezpieczenie przed działalnością nieuczciwej konkurencji.
  • Nieuchronność kary jest ważnym czynnikiem w powstrzymaniu człowieka przed popełnieniem przestępstwa. Ukaranie przestępcy ma wymiar również prewencyjny jako ostrzeżenie dla ewentualnych naśladowców.
Avatar

"Nasze kompetencje nie bazują jedynie na przeszkolonych teoretykach. Nasze kompetencje zbudowane są na praktyce oraz CASE STUDY!"

mgr Michał Sokołowski

Nasz zespół to same ASY z branży bezpieczeństwa

W skład dedykowanych zespołów specjalnych wchodzą byli funkcjonariusze Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Audytorzy Śledczy oraz Prywatni Detektywi. W zakresie bezpieczeństwa wspierają nas byli funkcjonariusze BOR oraz Żołnierze Formozy.