"OKO ZARZĄDU" to nasza autorska usługa skierowana głównie do firm posiadających wiele oddziałów w terenie oraz pracowników działających poza centralą firmy jak np. przedstawiciele handlowi i kadra biur terenowych.

W zakres usługo wchodzi kontrola oddziałów terenowych firmy w tym biur, punktów sprzedaży, magazynów oraz salonów-sklepów sieciowych. Inną formą kontroli jest weryfikacja zachowań pracowników w terenie. Kontrole mogą mieć różne formy w tym kontrole operacyjne lub kontrole bezpośrednie.

Kontrola operacyjna to szereg działań "pod przykryciem" i legendą adekwatną do potrzeb wykonywanej akcji w taki sposób aby figurant / figuranci nie zdawali sobie spawy, że są kontrolowani. W przypadku kontroli operacyjnej działania można wykonywać bez kontaktu z figurantem z odległości lub nawiązując bezpośredni kontakt z figurantem.

Kontrola bezpośrednia to ujawnienie celu spotkania / wizyty osobie kontrolowanej przez naszego agenta, który jest autoryzowany przez Zarząd firmy Zleceniodawcy do takiej kontroli. Ta forma kontroli ma celowo wywołać w sprawdzanych osobach poczucie, że ich pracodawca ma pełną kontrolę sytuacji nawet po za centralą firmy.

Głównymi atutami naszej usługi "OKO ZARZĄDU" są:

 • sprawdzenie zaangażowania się pracowników w jakość wykonywanej pracy
 • weryfikacja zakresu stosowania się do standardów pracy wymaganych przez pracodawcę
 • weryfikacja zakresu stosowania się do procedur wymaganych przez pracodawcę
 • weryfikacja czasu pracy poza elektronicznym nadzorem
 • analiza zgodności ze stanem faktycznym raportów i dokumentów przesyłanych do centrali
 • analiza możliwości dokonania przestępstwa przez pracowników
 • sprawdzenie na bieżąco czy obecnie nie dokonują się działania przestępcze
 • prowokacje korupcyjne lub inne związane z ewentualnym działaniem na szkodę pracodawcy
 • sprawdzenie dbałości o powierzone mienie firmowe
 • rozpytanie środowiskowe czyli sprawdzenie opinii zewnętrznej na temat pracowników

Ogromną zaletą takiej formy kontroli jest również to, że działamy jako niezależna firma zewnętrzna. To praktycznie wyklucza zmowę pracowniczą oraz "przymykanie oka" na uchybienia przez zaprzyjaźnioną wzajemnie kadrę  w Państwa firmie. 

Autor: mgr Michał Sokołowski Wręczając prezenty kontrahentom często nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji tego czynu. Lepiej więc wiedzieć kiedy taki prezent faktycznie będzie tylko dowodem sympatii, a kiedy może stać się problemem. Trzeba pamiętać, że wręczanie upominku może stanowić korupcję.
Autor: mgr Michał Sokołowski Parafrazując określenie dotyczące organizacji mafijnych o charakterze zbrojnym uznałem, że mogę określić pewien przestępczy układ pracowników jako "Związek pracowniczy o charakterze przestępczym w zakresie wzajemnej adoracji".
 • Świadomość w kwestii zagrożeń na jakie narażona jest każda organizacja zarówno ze strony ataków zewnętrznych jak i wewnętrznych działań pracowników, może uchronić przed dużymi stratami Waszą organizację.
 • Audyt Śledczy- Dochodzeniowy pomaga w przeprowadzeniu kontroli dotyczących nadużyć i umożliwia wdrożenie procesów naprawczych. Pozwala również na zebranie dowodów w celu ukarania sprawców nadużyć.
 • Przeciwdziałanie korupcji, przestępstwom menadżerskim oraz innym nadużyciom pracowniczym gdzie występuje działanie na szkodę pracodawcy. Kontrwywiad gospodarczy i zabezpieczenie przed działalnością nieuczciwej konkurencji.
 • Nieuchronność kary jest ważnym czynnikiem w powstrzymaniu człowieka przed popełnieniem przestępstwa. Ukaranie przestępcy ma wymiar również prewencyjny jako ostrzeżenie dla ewentualnych naśladowców.
Avatar

"POLSKA GRUPA BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU zrzesza specjalistów oraz organizacje i firmy dla których bezpieczeństwo oraz etyka w organizacji są priorytetem."

mgr Michał Sokołowski

Zrzeszamy doświadczonych specjalistów z branży bezpieczeństwa!

Nasi specjaliści posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące bezpieczeństwa i zabezpieczenia technicznego do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni w zakresie Bezpieczeństwa. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych. Jesteśmy członkiem INSTYTUTU AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH Polska.