Nasze kompetencje nie bazują jedynie na przeszkolonych teoretykach. Nasze kompetencje zbudowane są na praktyce oraz CASE STUDY!

"OKO ZARZĄDU" to nasza autorska usługa skierowana głównie do firm posiadających wiele oddziałów w terenie oraz pracowników działających poza centralą firmy jak np. przedstawiciele handlowi, pracownicy w systemie home office i kadra biur terenowych.

W zakres usługi wchodzi kontrola oddziałów terenowych firmy w tym biur, punktów sprzedaży, magazynów oraz salonów-sklepów sieciowych. Inną formą kontroli jest weryfikacja zachowań pracowników w terenie. Kontrole mogą mieć różne formy w tym kontrole operacyjne lub kontrole bezpośrednie.

Kontrola operacyjna to szereg działań "pod przykryciem" i legendą adekwatną do potrzeb wykonywanej akcji w taki sposób aby figurant / figuranci nie zdawali sobie spawy, że są kontrolowani. W przypadku kontroli operacyjnej działania można wykonywać bez kontaktu z figurantem z odległości lub nawiązując bezpośredni kontakt z figurantem.

Kontrola bezpośrednia to ujawnienie celu spotkania / wizyty osobie kontrolowanej przez naszego agenta, który jest autoryzowany przez Zarząd firmy Zleceniodawcy do takiej kontroli. Ta forma kontroli ma celowo wywołać w sprawdzanych osobach poczucie, że ich pracodawca ma pełną kontrolę sytuacji nawet po za centralą firmy.

Głównymi atutami naszej usługi "OKO ZARZĄDU" są:

 • sprawdzenie zaangażowania się pracowników w jakość wykonywanej pracy
 • weryfikacja zakresu stosowania się do standardów pracy wymaganych przez pracodawcę
 • weryfikacja zakresu stosowania się do procedur wymaganych przez pracodawcę
 • weryfikacja czasu pracy poza elektronicznym nadzorem
 • analiza zgodności ze stanem faktycznym raportów i dokumentów przesyłanych do centrali
 • analiza możliwości dokonania przestępstwa przez pracowników
 • sprawdzenie na bieżąco czy obecnie nie dokonują się działania przestępcze
 • prowokacje korupcyjne lub inne związane z ewentualnym działaniem na szkodę pracodawcy
 • sprawdzenie dbałości o powierzone mienie firmowe
 • rozpytanie środowiskowe czyli sprawdzenie opinii zewnętrznej na temat pracowników

Ogromną zaletą takiej formy kontroli jest również to, że działamy jako niezależna firma zewnętrzna. To praktycznie wyklucza zmowę pracowniczą oraz "przymykanie oka" na uchybienia przez zaprzyjaźnioną wzajemnie kadrę  w Państwa firmie. 

Źródło: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH . Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad osobą trzecią.
Autor: mgr Michał Sokołowski Każdego roku w sektorze prywatnym występuje coraz więcej nadużyć wewnątrz przedsiębiorstw. Mogą to być wszelkie działania na niekorzyść pracodawcy oraz całej organizacji, jak na przykład ogólnie pojęte przestępstwa pracownicze.
 • Świadomość w kwestii zagrożeń na jakie narażona jest każda organizacja zarówno ze strony ataków zewnętrznych jak i wewnętrznych działań pracowników, może uchronić przed dużymi stratami Waszą organizację.
 • Audyt Śledczy- Dochodzeniowy pomaga w przeprowadzeniu kontroli dotyczących nadużyć i umożliwia wdrożenie procesów naprawczych. Pozwala również na zebranie dowodów w celu ukarania sprawców nadużyć.
 • Przeciwdziałanie korupcji, przestępstwom menadżerskim oraz innym nadużyciom pracowniczym gdzie występuje działanie na szkodę pracodawcy. Kontrwywiad gospodarczy i zabezpieczenie przed działalnością nieuczciwej konkurencji.
 • Nieuchronność kary jest ważnym czynnikiem w powstrzymaniu człowieka przed popełnieniem przestępstwa. Ukaranie przestępcy ma wymiar również prewencyjny jako ostrzeżenie dla ewentualnych naśladowców.
Avatar

"Nasze kompetencje nie bazują jedynie na przeszkolonych teoretykach. Nasze kompetencje zbudowane są na praktyce oraz CASE STUDY!"

mgr Michał Sokołowski

Nasz zespół to same ASY z branży bezpieczeństwa

W skład dedykowanych zespołów specjalnych wchodzą byli funkcjonariusze Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Audytorzy Śledczy oraz Prywatni Detektywi. W zakresie bezpieczeństwa wspierają nas byli funkcjonariusze BOR oraz Żołnierze Formozy.