Nasze kompetencje nie bazują jedynie na przeszkolonych teoretykach. Nasze kompetencje zbudowane są na praktyce oraz CASE STUDY!

Stanowisko Compliance Officera dzięki nowemu kształtowi ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zyskało na znaczeniu. Zewnętrzny Specjalista Ds. Zgodności czyli właśnie Compliance Officer to profesjonalny oraz rzetelny ekspert wprowadzający w organizacji kluczowe mechanizmy zapobiegające nadużyciom wewnątrz przedsiębiorstwa. Jego działalność opiera się na takich filarach jak zgodność z prawem, etyka biznesowa oraz poszanowanie dla zasad szeroko pojętej kultury Compliance. To wszytko może uchronić firmę przed tak poważnymi konsekwencjami jak sankcje finansowe, karne dla członków organów zarządzających, utrata reputacji, brak zaufania klientów.

Oferujemy więc Państwu kompleksowe wsparcie zewnętrznego Compilance Officera czyli Oficera ds zgodności i bezpieczeństwa.

Proponujemy wdrożenie działań nadzorczych i doradczych Compilance w ramach outsourcingu zewnętrznego. Zakres obowiązków w ramach usługi to przede wszystkim uporządkowanie, monitoring, kontrola i przewidywanie ryzyka w firmie. Praca Compliance Officera powiązana jest z audytem, kontrolingiem oraz zarządzaniem ryzykiem co pełni dla tych obszarów funkcję wparcia. Zastosowanie ma tu również System Zarządzania Antykorupcyjnego zgodny z wymaganiami normy ISO 37001:2016. 

W ramach outsourcingu Compilance Officera wdrażamy działania prewencyjne, bezpośrednie oraz naprawcze:

 • Identyfikacja i ocena ryzyka oraz Audyt Śledczy
 • Doradztwo, couching, szkolenia
 • Weryfikacja i wdrażanie procedur
 • Zarządzanie ryzykiem oraz środki zaradcze
 • Wdrożenie systemu dla Sygnalistów
 • Przyjmowanie zgłoszeń od Sygnalistów
 • Procedury antykorupcyjne i zapobiegające nadużyciom

Czas trwania współpracy zależny jest od konkretnego projektu:

 • jednorazowa współpraca docelowa na czas trwania projektu
 • stała współpraca doradcza, kontraktowa w ramach abonamentu
Źródło: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH . Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad osobą trzecią.
Autor: mgr Michał Sokołowski Każdego roku w sektorze prywatnym występuje coraz więcej nadużyć wewnątrz przedsiębiorstw. Mogą to być wszelkie działania na niekorzyść pracodawcy oraz całej organizacji, jak na przykład ogólnie pojęte przestępstwa pracownicze.
 • Świadomość w kwestii zagrożeń na jakie narażona jest każda organizacja zarówno ze strony ataków zewnętrznych jak i wewnętrznych działań pracowników, może uchronić przed dużymi stratami Waszą organizację.
 • Audyt Śledczy- Dochodzeniowy pomaga w przeprowadzeniu kontroli dotyczących nadużyć i umożliwia wdrożenie procesów naprawczych. Pozwala również na zebranie dowodów w celu ukarania sprawców nadużyć.
 • Przeciwdziałanie korupcji, przestępstwom menadżerskim oraz innym nadużyciom pracowniczym gdzie występuje działanie na szkodę pracodawcy. Kontrwywiad gospodarczy i zabezpieczenie przed działalnością nieuczciwej konkurencji.
 • Nieuchronność kary jest ważnym czynnikiem w powstrzymaniu człowieka przed popełnieniem przestępstwa. Ukaranie przestępcy ma wymiar również prewencyjny jako ostrzeżenie dla ewentualnych naśladowców.
Avatar

"Nasze kompetencje nie bazują jedynie na przeszkolonych teoretykach. Nasze kompetencje zbudowane są na praktyce oraz CASE STUDY!"

mgr Michał Sokołowski

Nasz zespół to same ASY z branży bezpieczeństwa

W skład dedykowanych zespołów specjalnych wchodzą byli funkcjonariusze Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Audytorzy Śledczy oraz Prywatni Detektywi. W zakresie bezpieczeństwa wspierają nas byli funkcjonariusze BOR oraz Żołnierze Formozy.