Ważnym aspektem w zarządzaniu personelem jest odpowiednia motywacja pracowników. 

Podczas kontaktu bezpośredniego z pracownikami firm Zleceniodawców, bardzo często spotykaliśmy się z zauważalnym brakiem motywacji, stagnacja i marazmem wśród ludzi. Takie postawy skutkują słabszą wydajnością oraz wykonywaniem obowiązków niejako na "odklepanie" do zakończenia dnia roboczego. W przypadku pracowników odpowiedzialnych za procesy bezpieczeństwa wewnątrz organizacji, zaniedbania mogą skutkować naruszeniem bezpieczeństwa oraz wystąpieniem strat dla firmy. 

Wbrew powszechnym opiniom wynagrodzenie czyli pieniądze nie są jedynym aspektem motywującym ludzi do wydajnej i skrupulatnej pracy!

Oczywiście marne wynagrodzenie może doprowadzić do leniwej pracy w trakcie której pracownik będzie szukał ogłoszeń z ofertami pracy od Waszej konkurencji. Również słabo dowartościowany wypłatą pracownik może mieć większą chęć na popełnienie przestępstw w ramach nadrobienia zaległości zaczynając od kradzieży majątku firmowego po korupcję. 

Bardzo ważne dla pracowników każdego szczebla jest poczucie przynależności do swojej organizacji / firmy!

Właśnie poczucie przynależności do grupy społecznej czy do organizacji wzmaga w pracowniku chęć oddania się prazy na rzecz pracodawcy, który uważa go za ważny element funkcjonowania firmy. Pracownik, który czuje się potrzebny i doceniany będzie miał większą motywację do pracy i wyższe morale. Jego firmowa mentalność będzie wchodzić w etap współuczestniczenia w ważnym projekcie którego jest częścią. 

Zapraszamy do wspólnej analizy podniesienia motywacji i morale wśród pracowników, wspierając ich w mentalnym przejściu na wyższy level współuczestniczenia w rozwoju Waszej organizacji!

Etapy usługi:

 1. Audyt stanu faktycznego na podstawie spotkań z Kadrą Zarządzającą
 2. Audyt zachowań pracowniczych bez kontaktu bezpośredniego- obserwacja nieuczestnicząca
 3. Audyt stanu faktycznego na podstawie działań operacyjnych wśród pracowników- obserwacja uczestnicząca bez ujawnienia audytora (pod legendą) 
 4. Audyt stanu faktycznego na podstawie bezpośredniego kontaktu z pracownikami- obserwacja uczestnicząca
 5. Wyciągnięcie wniosków audytowych opracowanie środków zaradczych
 6. Szkolenie dla Kadry Zarządzającej w tym panel merytoryczny psychologiczny i socjologiczny
 7. Wdrożenie środków i planów zaradczych
Autor: mgr Michał Sokołowski Wręczając prezenty kontrahentom często nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji tego czynu. Lepiej więc wiedzieć kiedy taki prezent faktycznie będzie tylko dowodem sympatii, a kiedy może stać się problemem. Trzeba pamiętać, że wręczanie upominku może stanowić korupcję.
Autor: mgr Michał Sokołowski Parafrazując określenie dotyczące organizacji mafijnych o charakterze zbrojnym uznałem, że mogę określić pewien przestępczy układ pracowników jako "Związek pracowniczy o charakterze przestępczym w zakresie wzajemnej adoracji".
 • Świadomość w kwestii zagrożeń na jakie narażona jest każda organizacja zarówno ze strony ataków zewnętrznych jak i wewnętrznych działań pracowników, może uchronić przed dużymi stratami Waszą organizację.
 • Audyt Śledczy- Dochodzeniowy pomaga w przeprowadzeniu kontroli dotyczących nadużyć i umożliwia wdrożenie procesów naprawczych. Pozwala również na zebranie dowodów w celu ukarania sprawców nadużyć.
 • Przeciwdziałanie korupcji, przestępstwom menadżerskim oraz innym nadużyciom pracowniczym gdzie występuje działanie na szkodę pracodawcy. Kontrwywiad gospodarczy i zabezpieczenie przed działalnością nieuczciwej konkurencji.
 • Nieuchronność kary jest ważnym czynnikiem w powstrzymaniu człowieka przed popełnieniem przestępstwa. Ukaranie przestępcy ma wymiar również prewencyjny jako ostrzeżenie dla ewentualnych naśladowców.
Avatar

"POLSKA GRUPA BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU zrzesza specjalistów oraz organizacje i firmy dla których bezpieczeństwo oraz etyka w organizacji są priorytetem."

mgr Michał Sokołowski

Zrzeszamy doświadczonych specjalistów z branży bezpieczeństwa!

Nasi specjaliści posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące bezpieczeństwa i zabezpieczenia technicznego do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni w zakresie Bezpieczeństwa. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych. Jesteśmy członkiem INSTYTUTU AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH Polska.