Słabości wewnątrzorganizacyjne utrudniają walkę z nadużyciami. Zaledwie 51% badanych firm przeprowadza regularne oceny i szkolenia w zakresie ryzyka nadużyć – przynajmniej raz do roku, natomiast aż co piąte przedsiębiorstwo nie prowadzi takich przeglądów i szkoleń w ogóle. Aż 20% wszystkich nieprawidłowych działań jest popełnianych przez przedstawicieli kadry menedżerskiej. 

Bardzo ważne jest też morale i przestrzeganie etyki przez pracowników firmy: 

Wpływ etycznej kultury organizacyjnej na przeciwdziałanie nadużyciom w polskich firmach nie jest w pełni wykorzystywany Około 80% badanych posiada formalny program etyki lub program zgodności, ale jedynie w niespełna połowie z tych firm prowadzi się regularną komunikację i szkolenia z zakresu etyki. 

Jednocześnie firmy wskazują na coraz większy negatywny wpływ nadużyć na sferę poza-finansową w szczególności morale pracowników. 

W naszej ofercie Szkoleniowej znajdziecie Państwo: 

 1. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa ważnych dla firmy danych, technologii oraz ochrony informacji
 2. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa personalnego i weryfikacji pracowników
 3. Szkolenia w zakresie zapobiegania i wykrywania nadużyć, defraudacji i przestępstw menadżerskich
 4. Szkolenia antykorupcyjne w zakresie zapobiegania i wykrywania łapownictwa oraz korupcji wewnątrz organizacji 
 5. Szkolenia w zakresie aspektów prawnych związanych z popełnianiem przestępstw w przedsiębiorstwie
 6. Szkolenia dla kadry zarządzającej w zakresie rozwiązań prewencyjnych oraz śledczych i procesowych
 7. Szkolenia dla pracowników w zakresie etyki i moralności pracowniczej w tym odporności na korupcję 
 8. Szkolenia psychologiczne w zakresie podatności pracowników na metody socjotechniczne oraz odporności na pobudki materialne
 9. Szkolenia z aspektów prawnych i procesowych związanych z nadużyciami i przestępstwami wewnątrz przedsiębiorstwa

Powyższe szkolenia przeprowadzamy kompleksowo lub łączymy w wybranej konfiguracji wykładając je w poszczególnych panelach. Czas trwania szkolenia to minimum 8 h. Szkolenia mogą być przeprowadzane indywidualnie dla jednej osoby lub grupowo dla pracowników wymaganego przez Zleceniodawcę szczebla kadrowego.

Koszt szkolenia- wycena indywidualna uwzględniająca ilość osób na szkoleniu, zakres szkolenia, dojazd szkoleniowców na miejsce, ewentualne koszty sali jeśli szkolenie nie będzie przeprowadzane w siedzibie Zleceniodawcy, ewentualne noclegi dla szkoleniowców. 

Przykładowa wycena 8 godzinnego szkolenia przy uwzględnieniu minimum 10 słuchaczy (bez kosztów logistycznych, sali wykładowej i cateringu) od 400 netto / osoba = 4000 netto. 

Autor: mgr Michał Sokołowski Wręczając prezenty kontrahentom często nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji tego czynu. Lepiej więc wiedzieć kiedy taki prezent faktycznie będzie tylko dowodem sympatii, a kiedy może stać się problemem. Trzeba pamiętać, że wręczanie upominku może stanowić korupcję.
Autor: mgr Michał Sokołowski Parafrazując określenie dotyczące organizacji mafijnych o charakterze zbrojnym uznałem, że mogę określić pewien przestępczy układ pracowników jako "Związek pracowniczy o charakterze przestępczym w zakresie wzajemnej adoracji".
 • Świadomość w kwestii zagrożeń na jakie narażona jest każda organizacja zarówno ze strony ataków zewnętrznych jak i wewnętrznych działań pracowników, może uchronić przed dużymi stratami Waszą organizację.
 • Audyt Śledczy- Dochodzeniowy pomaga w przeprowadzeniu kontroli dotyczących nadużyć i umożliwia wdrożenie procesów naprawczych. Pozwala również na zebranie dowodów w celu ukarania sprawców nadużyć.
 • Przeciwdziałanie korupcji, przestępstwom menadżerskim oraz innym nadużyciom pracowniczym gdzie występuje działanie na szkodę pracodawcy. Kontrwywiad gospodarczy i zabezpieczenie przed działalnością nieuczciwej konkurencji.
 • Nieuchronność kary jest ważnym czynnikiem w powstrzymaniu człowieka przed popełnieniem przestępstwa. Ukaranie przestępcy ma wymiar również prewencyjny jako ostrzeżenie dla ewentualnych naśladowców.
Avatar

"POLSKA GRUPA BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU zrzesza specjalistów oraz organizacje i firmy dla których bezpieczeństwo oraz etyka w organizacji są priorytetem."

mgr Michał Sokołowski

Zrzeszamy doświadczonych specjalistów z branży bezpieczeństwa!

Nasi specjaliści posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące bezpieczeństwa i zabezpieczenia technicznego do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni w zakresie Bezpieczeństwa. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych. Jesteśmy członkiem INSTYTUTU AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH Polska.