Usługi związane z Bezpieczeństwem Biznesu oraz Detektywistyczne polegają na weryfikacji stanu rzeczywistego oraz wykluczeniu zbędnych konfabulacji. Wobec tego materiały pozyskane podczas czynności dochodzeniowych odzwierciedlają stan faktyczny a nie subiektywną opinię lub wyobrażenie Zleceniodawcy. Dopuszcza się dokumentowanie jedynie opisowe w charakterze świadka, kiedy wykonanie dokumentacji fotograficznej mogło by wiązać się z dekonspiracją Detektywa. W związku z różnym charakterem prowadzonych czynności, rodzajem obserwacji oraz wynagrodzeniem za pracę Detektywa, sprawozdanie z usługi zawiera informacje zgodne z podstawią zlecenia. Czyli ustaleniami Zleceniobiorcy ze Zleceniodawcą co do zakresu usługi.

Sprawozdanie zawiera informacje pozyskane w sposób legalny oraz etyczny z poszanowaniem życia i zdrowia Zleceniobiorcy, Figuranta oraz osób trzecich. Czynności operacyjno-dochodzeniowe wykonywane są zgodnie z literą prawa oraz Ustawą o Usługach Detektywistycznych. Przy pozyskiwaniu informacji nie korzysta się ze środków kontroli operacyjnej przeznaczonej wyłącznie dla SS (Służb Specjalnych). Informacje pozyskane poprzez rozpytanie osobowych źródeł informacji mają charakter wspierający dochodzenie ponieważ Detektyw nie posiada podstawy prawnej wylegitymowania tych osób w celu pozyskania danych osobowych. Osobowe źródło informacji może jedynie dobrowolnie uczestniczyć w prowadzonych dochodzeniu w charakterze świadka.

Zgodnie z powyższym Zleceniodawca- klient nie może żądać od Zleceniobiorcy- Prywatnego Detektywa działań niezgodnych z prawem i narażających bezpieczeństwo ludzi. Dotyczy to w szczególności: 

 • naruszenie godności i nietykalności
 • naruszenie miru domowego
 • nakłaniania do popełnienia przestępstwa
 • nielegalnego pozyskiwania informacji
 • niewłaściwego montażu urządzeń podsłuchowych oraz GPS

Zrozumienie oraz uwzględnienie powyższych aspektów eliminuje dorozumienie efektu wykonania usługi. Czyli nadinterpretację w zakresie możliwości technicznych oraz prawnych w przypadku wykonywania zleconych usług.

Legenda:  

 • Figurant- osoba obserwowana na temat której zbiera się materiały operacyjne 
 • Osobowe źródła informacji- osoba posiadająca istotne dla sprawy informacje 
 • Rozpytanie- pozyskanie istotnych informacji od osób trzecich 
 • Legendowanie- stworzenie sytuacji w celu pozyskania informacji

UWAGA!  Usługa Detektywistyczna nie jest usługą na efekt. Wobec tego wynagrodzenie nie jest pobierane wyłącznie za zebrane w sprawie dowody ale również za czas całkowity poświęcony na sprawę Zleceniodawcy oraz całokształt pracy włożony w usługę przez Zleceniobiorcę. Dotyczy to również np. czasu obserwacji oraz innych działań operacyjnych podczas, których nie wydarzy się nic istotnego dla sprawy.

Autor: mgr Michał Sokołowski Parafrazując określenie dotyczące organizacji mafijnych o charakterze zbrojnym uznałem, że mogę określić pewien przestępczy układ pracowników jako "Związek pracowniczy o charakterze przestępczym w zakresie wzajemnej adoracji".
Autor: mgr Michał Sokołowski Właściciele i kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach starają się należycie zabezpieczyć park maszynowy, magazyny, biura oraz dane poufne przed wszelkimi atakami zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Stosują w tym celu rozmaite procedury oraz środki ochrony technicznej.
 • Świadomość w kwestii zagrożeń na jakie narażona jest każda organizacja zarówno ze strony ataków zewnętrznych jak i wewnętrznych działań pracowników, może uchronić przed dużymi stratami Waszą organizację.
 • Audyt Śledczy- Dochodzeniowy pomaga w przeprowadzeniu kontroli dotyczących nadużyć i umożliwia wdrożenie procesów naprawczych. Pozwala również na zebranie dowodów w celu ukarania sprawców nadużyć.
 • Przeciwdziałanie korupcji, przestępstwom menadżerskim oraz innym nadużyciom pracowniczym gdzie występuje działanie na szkodę pracodawcy. Kontrwywiad gospodarczy i zabezpieczenie przed działalnością nieuczciwej konkurencji.
 • Nieuchronność kary jest ważnym czynnikiem w powstrzymaniu człowieka przed popełnieniem przestępstwa. Ukaranie przestępcy ma wymiar również prewencyjny jako ostrzeżenie dla ewentualnych naśladowców.
Avatar

"POLSKA GRUPA BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU zrzesza specjalistów oraz organizacje i firmy dla których bezpieczeństwo oraz etyka w organizacji są priorytetem."

mgr Michał Sokołowski

Zrzeszamy doświadczonych specjalistów z branży bezpieczeństwa!

Nasi specjaliści posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące bezpieczeństwa i zabezpieczenia technicznego do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni w zakresie Bezpieczeństwa. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych. Jesteśmy członkiem INSTYTUTU AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH Polska.