Nasze kompetencje nie bazują jedynie na przeszkolonych teoretykach. Nasze kompetencje zbudowane są na praktyce oraz CASE STUDY!

Whistleblowing cieszy się coraz większą popularnością, a oznacza specyficzną formę przekazywania informacji o popełnionych w przedsiębiorstwie nadużyciach. Zatrudnieni w tym celu Sygnaliści mają za zadanie informować przełożonych o szeroko rozumianej nieuczciwości występującej wśród zatrudnionych pracowników.

Pomożemy Państwu zrozumieć jak ważną rolę w organizacji posiada Sygnalista. Przeszkolimy kadrę oraz samych Sygnalistów w zakresie wzajemnej współpracy. Wdrożymy procedury przekazywania informacji o wszelkiej wrogiej działalności na szkodę przedsiębiorstwa zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 26 listopada 2019 roku. Wszelkie proponowane przez nas rozwiązania zapewniają Sygnalistom pełne bezpieczeństwo oraz ochronę.

Przypominamy o obowiązku wdrażaniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa z dnia 26 listopada 2019 roku.

Dyrektywa nakłada na każdą organizację zatrudniającą co najmniej 50 pracowników, obowiązek wdrożenia narzędzi umożliwiających sygnalizowanie wewnętrznych nieprawidłowości. Regulacje, które wśród osób pracujących w obszarze compliance potocznie nazywane są dyrektywą o ochronie sygnalistów, zobowiązują przedsiębiorców do stworzenia wewnętrznych procesów i procedur w zakresie bezpieczeństwa sygnalistów. 

Jesteś SYGNALISTĄ? Widzisz potrzebę dbania o bezpieczeństwo i przestrzeganie prawa w Twojej firmie? ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Wspieramy przedsiębiorstwa i biznes w przeciwdziałaniu nadużyciom wewnątrz organizacji. Zwalczamy przestępstwa pracownicze w tym korupcję. Prowadzimy dochodzenia w sprawie nadużyć, zaniedbań oraz działalności przestępczej w sektorze prywatnym. Możesz wspólnie z nami pomagać w likwidowaniu wszelkich zagrożeń i nadużyć w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i organizacjach. 

Prowadzimy również szkolenia dla SYGNALISTÓW!

Poniżej przedstawiamy badania CBOS na temat Sygnalistów. 

Raport CBOS, źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej
Sygnaliści- bohaterowie czy donosiciele? Co Polacy myślą o osobach ujawniających nieprawidłowości w miejscu pracy?

 

 

Źródło: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH . Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad osobą trzecią.
Autor: mgr Michał Sokołowski Każdego roku w sektorze prywatnym występuje coraz więcej nadużyć wewnątrz przedsiębiorstw. Mogą to być wszelkie działania na niekorzyść pracodawcy oraz całej organizacji, jak na przykład ogólnie pojęte przestępstwa pracownicze.
  • Świadomość w kwestii zagrożeń na jakie narażona jest każda organizacja zarówno ze strony ataków zewnętrznych jak i wewnętrznych działań pracowników, może uchronić przed dużymi stratami Waszą organizację.
  • Audyt Śledczy- Dochodzeniowy pomaga w przeprowadzeniu kontroli dotyczących nadużyć i umożliwia wdrożenie procesów naprawczych. Pozwala również na zebranie dowodów w celu ukarania sprawców nadużyć.
  • Przeciwdziałanie korupcji, przestępstwom menadżerskim oraz innym nadużyciom pracowniczym gdzie występuje działanie na szkodę pracodawcy. Kontrwywiad gospodarczy i zabezpieczenie przed działalnością nieuczciwej konkurencji.
  • Nieuchronność kary jest ważnym czynnikiem w powstrzymaniu człowieka przed popełnieniem przestępstwa. Ukaranie przestępcy ma wymiar również prewencyjny jako ostrzeżenie dla ewentualnych naśladowców.
Avatar

"Nasze kompetencje nie bazują jedynie na przeszkolonych teoretykach. Nasze kompetencje zbudowane są na praktyce oraz CASE STUDY!"

mgr Michał Sokołowski

Nasz zespół to same ASY z branży bezpieczeństwa

W skład dedykowanych zespołów specjalnych wchodzą byli funkcjonariusze Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Audytorzy Śledczy oraz Prywatni Detektywi. W zakresie bezpieczeństwa wspierają nas byli funkcjonariusze BOR oraz Żołnierze Formozy.