Pracodawcy bardzo często mogą spotkać się z przekłamaniami w CV kandydata. Starający się o pracę ukrywają niewygodne fakty ze swojego życiorysu oraz ubarwiają doświadczenie zawodowe. Może to narazić na straty Twoją firmę. Również już zatrudnieni kandydaci potrafią sprawić wiele kłopotów najzwyczajniej kradnąc mienie firmy oraz ważne dane np. o kontrahentach czy ściśle strzeżonych technologiach. Pomożemy Państwu weryfikacji uczciwości i prawdomówności zarówno kandydata do pracy jak i już zatrudnionych pracowników.

Zapraszamy do współpracy przy weryfikacji kandydatów już podczas procesu rekrutacji: 

 • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika
 • Weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika
 • Weryfikacja kandydata oraz jego CV: 

Wersja kandydata: 

„ Jestem odpowiedzialnym, pracowitym i lojalnym człowiekiem. Moja kariera zawodowa to właściwie pasmo sukcesów. Dzięki mojej osobie firmy w których pracowałem wiele lat notowały wzrosty obrotów. Właściciele i Kadra Zarządzająca mieli do mnie całkowite zaufanie. Wobec tego miałem dużą swobodę działania. Zarządzałem wielkimi budżetami oraz kierowałem  skutecznie zespołem podwładnych. Powodem przejścia do nowych firm była chęć rozwoju zawodowego i podjęcie nowych wyzwań. Mój poprzedni pracodawca nie mógł się ze mną rozstać więc wielokrotnie dostawałem podwyżkę. Jednak praca w Państwa firmie jest moim marzeniem” 

Stan faktyczny: 

Kandydat jest człowiekiem o skłonnościach megalomańskich. Ubarwia swój życiorys osobisty i zawodowy w celu uzyskania korzyści materialnych oraz pracy na wysokich stanowiskach w renomowanych firmach. Z poprzednich miejsc pracy został zwolniony ze względu na małe zaangażowanie w obowiązki oraz notoryczne popełnianie błędów, które narażały firmy na stratę wizerunku wśród klientów. Wywiad środowiskowy wykazał, że nie był również dobrze postrzegany przez klientów. Na swoim koncie ma również działania które naraziły pracodawcę na straty finansowe. Częściowo udowodniono winę umyślną . Prywatnie kandydat nie jest lubiany i nie potrafi nawiązać stałych kontaktów z ludźmi. 

Weryfikacja obecnie zatrudnionych pracowników- controlling personalny: 

Nieuczciwe oraz niewłaściwe działania pracowników, które mogą narazić firmę na straty finansowe oraz utratę wizerunku należy wykryć i stłumić w zarodku. W skrajnych przypadkach usunąć jak usuwa się komórkę rakową ze zdrowego organizmu. Proponujemy Państwu: 

 • Kontrolę czasu pracy pracowników w terenie
 • Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika
 • Obserwacja i weryfikacja podejrzeń np w związku z kradzieżą danych poufnych
 • Stwierdzenie przyjęcia łapówki przez pracownika w tym prowokacja- opcja tajemniczy klient
 • Weryfikacja faktycznego stanu chorobowego pracownika podczas zwolnienia lekarskiego
 • Sprawdzenie pod kątem działania pracownika na niekorzyść pracodawcy np. współpraca z konkurencją
 • Sprawdzenie podatności pracowników firmy na metody socjotechniczne oraz odporności na pobudki materialne

Wycena usługi uzależniona jest od zakresu naszych działań oraz czasu pracy poświęconego na rzecz Zleceniodawcy. Bierzemy również pod uwagę użyte w pracy środki techniczne oraz logistyczne.

Źródło: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH . Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad osobą trzecią.
Autor: mgr Michał Sokołowski Każdego roku w sektorze prywatnym występuje coraz więcej nadużyć wewnątrz przedsiębiorstw. Mogą to być wszelkie działania na niekorzyść pracodawcy oraz całej organizacji, jak na przykład ogólnie pojęte przestępstwa pracownicze.
 • Świadomość w kwestii zagrożeń na jakie narażona jest każda organizacja zarówno ze strony ataków zewnętrznych jak i wewnętrznych działań pracowników, może uchronić przed dużymi stratami Waszą organizację.
 • Audyt Śledczy- Dochodzeniowy pomaga w przeprowadzeniu kontroli dotyczących nadużyć i umożliwia wdrożenie procesów naprawczych. Pozwala również na zebranie dowodów w celu ukarania sprawców nadużyć.
 • Przeciwdziałanie korupcji, przestępstwom menadżerskim oraz innym nadużyciom pracowniczym gdzie występuje działanie na szkodę pracodawcy. Kontrwywiad gospodarczy i zabezpieczenie przed działalnością nieuczciwej konkurencji.
 • Nieuchronność kary jest ważnym czynnikiem w powstrzymaniu człowieka przed popełnieniem przestępstwa. Ukaranie przestępcy ma wymiar również prewencyjny jako ostrzeżenie dla ewentualnych naśladowców.
Avatar

"Nasze kompetencje nie bazują jedynie na przeszkolonych teoretykach. Nasze kompetencje zbudowane są na praktyce oraz CASE STUDY!"

mgr Michał Sokołowski

Nasz zespół to same ASY z branży bezpieczeństwa

W skład dedykowanych zespołów specjalnych wchodzą byli funkcjonariusze Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Audytorzy Śledczy oraz Prywatni Detektywi. W zakresie bezpieczeństwa wspierają nas byli funkcjonariusze BOR oraz Żołnierze Formozy.