Nasze kompetencje nie bazują jedynie na przeszkolonych teoretykach. Nasze kompetencje zbudowane są na praktyce oraz CASE STUDY!

Niestety nie da się całkowicie wyeliminować korupcji. Uwarunkowania kulturowe czy historyczne powodują, że ludzie obdarowują się "prezentami" wyrażając wdzięczność lub aby pomóc w załatwieniu sprawy. Również w biznesie występują pozornie naturalne procesy załatwienia sprawy- biznesu. Mogą to być zaproszenia na wspólny lunch, upominki świąteczne czy gadżety firmowe. Można powiedzieć, że takie zachowania są społecznie akceptowane. Jednak wszytko zależy od kontekstu i skali. Jeśli ten biznesowy lunch towarzyszy po prostu miłej rozmowie kontrahentów ale nie jest formą nacisku na wynik podpisanego kontraktu, to nikt nie zobaczy tu przestępstwa. Natomiast w sytuacji kiedy owe "prezenty" są formą przekupstwa, rozmiękczania lub nawet formą nacisku możemy mówić o korupcji i łapownictwie. W przypadku kiedy jeden z kontrahentów osiągnie jakieś osobiste korzyści w zamian za działania niekorzystne dla na przykład swojego pracodawcy możemy mówić o przestępstwie korupcji i łapownictwa. 

Wielu pracowników również na stanowiskach menadżerskich czasem nie zdaje sobie sprawy z wagi przestępstwa łapownictwa i korupcji!

Zgodnie z tym w każdym przedsiębiorstwie występuje potrzeba zarządzania ryzykiem wystąpienia korupcji. Należy więc nieustannie wdrażać Politykę Antykorupcyjną w Biznesie po przez:

 • edukację i szkolenia antykorupcyjne
 • wdrażanie środków i strategii antykorupcyjnych
 • zarządzanie ryzykiem korupcji

Nadużycia korupcyjne mogą wystąpić na każdym szczeblu pracowniczym organizacji oraz podczas każdego procesu. Najczęściej jednak na ryzyko korupcyjne narażeni są pracownicy kadry menadżerskiej w tym kierownictwo firm oraz pracownicy odpowiedzialni za sprzedaż i zakupy.

Proponujemy kompleksowe rozwiązania Antykorupcyjne dla biznesu:

 • przeprowadzimy audyt Antykorupcyjny
 • wyznaczymy punkty wrażliwe na atak
 • wdrożymy strategie zarządzania ryzykiem korupcji
 • przeszkolimy kadrę w zakresie korupcji i łapownictwa

Posiadanie wdrożonego systemu zarządzania antykorupcyjnego jest znakiem dla kontrahentów i interesariuszy, że organizacja działa zgodnie z prawem i przyjętym kodeksem etyki oraz że potępia działania niezgodne z tymi regulacjami.

Zastosowanie ma tu norma ISO 37001 regulująca Systemy Zarządzania Antykorupcyjnego:

Wśród najważniejszych wymagań normy znajdują się:

 • identyfikacja zagrożeń i możliwości oraz przeprowadzenie oceny poziomu ryzyka i szans odnoszących się do korupcji i nadużyć,
 • zaplanowanie działań, które mają na celu eliminację lub redukcję poziomu ryzyka dla poszczególnych zagrożeń lub mają na celu wykorzystanie szans,
 • określenie procesów, opracowanie i wdrożenie odpowiednich regulacji systemowych oraz jednoznaczne określenie roli pracowników i innych osób pracujących w imieniu organizacji w tych procesach ze wskazaniem ich zadań odpowiedzialności i uprawnień,
 • przeprowadzenie badania due-diligence kluczowych partnerów biznesowych, w przypadku których występuje istotny poziom ryzyka korupcyjnego,
 • szkolenie pracowników i osób wykonujących pracę na rzecz organizacji w celu zapewnienia ich odpowiedniej świadomości z zakresu zagrożeń korupcyjnych, przeciwdziałania im oraz reagowania na nie w przypadku ich wystąpienia.

 

Źródło: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH . Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad osobą trzecią.
Autor: mgr Michał Sokołowski Każdego roku w sektorze prywatnym występuje coraz więcej nadużyć wewnątrz przedsiębiorstw. Mogą to być wszelkie działania na niekorzyść pracodawcy oraz całej organizacji, jak na przykład ogólnie pojęte przestępstwa pracownicze.
 • Świadomość w kwestii zagrożeń na jakie narażona jest każda organizacja zarówno ze strony ataków zewnętrznych jak i wewnętrznych działań pracowników, może uchronić przed dużymi stratami Waszą organizację.
 • Audyt Śledczy- Dochodzeniowy pomaga w przeprowadzeniu kontroli dotyczących nadużyć i umożliwia wdrożenie procesów naprawczych. Pozwala również na zebranie dowodów w celu ukarania sprawców nadużyć.
 • Przeciwdziałanie korupcji, przestępstwom menadżerskim oraz innym nadużyciom pracowniczym gdzie występuje działanie na szkodę pracodawcy. Kontrwywiad gospodarczy i zabezpieczenie przed działalnością nieuczciwej konkurencji.
 • Nieuchronność kary jest ważnym czynnikiem w powstrzymaniu człowieka przed popełnieniem przestępstwa. Ukaranie przestępcy ma wymiar również prewencyjny jako ostrzeżenie dla ewentualnych naśladowców.
Avatar

"Nasze kompetencje nie bazują jedynie na przeszkolonych teoretykach. Nasze kompetencje zbudowane są na praktyce oraz CASE STUDY!"

mgr Michał Sokołowski

Nasz zespół to same ASY z branży bezpieczeństwa

W skład dedykowanych zespołów specjalnych wchodzą byli funkcjonariusze Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Audytorzy Śledczy oraz Prywatni Detektywi. W zakresie bezpieczeństwa wspierają nas byli funkcjonariusze BOR oraz Żołnierze Formozy.