W następstwie wykrytych nadużyć co trzecia firma w Polsce straciła do 200 tys PLN a co piąta od 400 tys do 4 mln PLN. Wciąż aż 9% ankietowanych nie wie, ile jego firma straciła w wyniku przestępstw gospodarczych. Z doświadczeń polskich przedsiębiorstw wynika, że nieco ponad połowa wszystkich przypadków nadużyć jest popełniana przez osoby spoza organizacji. Jednak aż 20% wszystkich nieprawidłowych działań jest popełnianych przez przedstawicieli kadry menedżerskiej.

Choć to własnie kadra zarządzająca może wyrządzić organizacji największe szkody to nie można zapomnieć o pracownikach szeregowych, którzy mogą również działać na szkodę pracodawcy. W przypadku kadry zarządzającej przestępstwa menadżerskie mogą wynikać z dostępu do danych poufnych czy z możliwości rozporządzania środkami finansowymi firmy. Znane są przecież defraudacje na dużą skalę. Również możliwość podejmowania decyzji i zarządzania np. progami rabatowymi w sprzedaży czy zakupami dla firmy może prowadzić do nadużyć i łapownictwa w szeregach menadżerów. Natomiast w przypadku pracowników niższego szczebla nadużycia mogą mieć dość prozaiczny charakter jak kradzieże, niszczenie mienia firmowego czy nieprawidłowe korzystanie ze zwolnień lekarskich. 

Nie można zapomnieć również o pracownikach średniego szczebla pracujących w terenie po za organizacją jak np. przedstawiciele handlowi. Praca z dala od siedziby firmy również korci do nadużyć a nawet przestępstw przeciwko swojemu pracodawcy od banalnego, efektownego markowania swojej pracy po pracę dla konkurencji i przekazywanie jej danych poufnych.

We wszystkich przypadkach warto przeprowadzić dochodzenie i ukarać sprawcę. W naszej ofercie znajdziecie więc Państwo kompleksowe przeprowadzenie czynności operacyjno-dochodzeniowych oraz zebranie materiału dowodowego do celów procesowych. Sprawdzimy również podatność pracowników firmy na metody socjotechniczne oraz odporności na pobudki materialne.

Wycena usługi uzależniona jest od zakresu naszych działań oraz czasu pracy poświęconego na rzecz Zleceniodawcy. Bierzemy również pod uwagę użyte w pracy środki techniczne oraz logistyczne.

Źródło: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH . Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad osobą trzecią.
Autor: mgr Michał Sokołowski Każdego roku w sektorze prywatnym występuje coraz więcej nadużyć wewnątrz przedsiębiorstw. Mogą to być wszelkie działania na niekorzyść pracodawcy oraz całej organizacji, jak na przykład ogólnie pojęte przestępstwa pracownicze.
  • Świadomość w kwestii zagrożeń na jakie narażona jest każda organizacja zarówno ze strony ataków zewnętrznych jak i wewnętrznych działań pracowników, może uchronić przed dużymi stratami Waszą organizację.
  • Audyt Śledczy- Dochodzeniowy pomaga w przeprowadzeniu kontroli dotyczących nadużyć i umożliwia wdrożenie procesów naprawczych. Pozwala również na zebranie dowodów w celu ukarania sprawców nadużyć.
  • Przeciwdziałanie korupcji, przestępstwom menadżerskim oraz innym nadużyciom pracowniczym gdzie występuje działanie na szkodę pracodawcy. Kontrwywiad gospodarczy i zabezpieczenie przed działalnością nieuczciwej konkurencji.
  • Nieuchronność kary jest ważnym czynnikiem w powstrzymaniu człowieka przed popełnieniem przestępstwa. Ukaranie przestępcy ma wymiar również prewencyjny jako ostrzeżenie dla ewentualnych naśladowców.
Avatar

"Nasze kompetencje nie bazują jedynie na przeszkolonych teoretykach. Nasze kompetencje zbudowane są na praktyce oraz CASE STUDY!"

mgr Michał Sokołowski

Nasz zespół to same ASY z branży bezpieczeństwa

W skład dedykowanych zespołów specjalnych wchodzą byli funkcjonariusze Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Audytorzy Śledczy oraz Prywatni Detektywi. W zakresie bezpieczeństwa wspierają nas byli funkcjonariusze BOR oraz Żołnierze Formozy.