Przeprowadzamy kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy w imieniu pracodawcy. Kontrola może być przeprowadzona oficjalnie lub podczas dochodzenia dokumentującego nadużycia.

Z danych ZUS wynika, że zwolnienia lekarskie kosztują go 10 mld zł rocznie: 5 mld wypłacają chorym pracodawcy, którzy ponoszą koszty wynagrodzenia za maksymalnie 33 dni choroby w roku. Na jednego pracownika przypada w Polsce średnio 37 dni chorobowego rocznie. Więc również pracodawcy ponoszą ogromne koszty takich oszustw. ZUS kontroluje chorych pracowników. Robią to też pracodawcy a coraz częściej firmy detektywistyczne.

Pracodawcy zatrudniający przynajmniej 20 pracowników mają prawo do kontroli prawidłowości i legalności wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Zgodnie z tym proponujemy Państwu kompleksowe ustalenie stanu faktycznego w zakresie sytuacji zdrowotnej pracownika. W przypadku nadużyć związanych z nieprawidłowym korzystaniem ze zwolnienia chorobowego zbieramy materiał dowodowy potwierdzający stan faktyczny i przekazujemy go pracodawcy.

W przypadku podejrzenia wystąpienia oszustwa chorobowego, należy mieć na uwadze kilka motywów tego przestępstwa pracowniczego: 

 • Zamysł pracownika o pozyskaniu dodatkowych dni wolnych od pracy.
 • Celowe, uporczywe działanie nakierunkowane na wyłudzenie wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społecznego bez świadczenia pracy.
 • Wykorzystanie nieobecności w pracy na inne prace zarobkowe.
 • Symulowanie choroby w celu maksymalnego przedłużenia trwającego stosunku pracy.
 • Symulowanie choroby w celu zbudowania historii choroby co może być powiązane z przestępstwem wyłudzenia ubezpieczenia.

Aby zweryfikować uczciwość pracowników oraz zasadność przebywania na zwolnieniu chorobowym proponujemy szereg działań kontrolnych:

 • kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym L4
 • potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy
 • zebranie materiału dowodowego w przypadku nadużyć
 • współpraca z ZUS w celu ukarania nieuczciwego pracownika
 • weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym 

Wycena usługi uzależniona jest od zakresu naszych działań oraz czasu pracy poświęconego na rzecz Zleceniodawcy. Bierzemy również pod uwagę użyte w pracy środki techniczne oraz logistyczne.

Podstawa prawna: 

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa [1]. 

Każdy pracodawca jest uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy, za które wypłaca z własnych środków wynagrodzenie za czas choroby na podstawie art. 92 Kodeksu pracy. 

Pracodawca jest także uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, za które wypłaca swoim pracownikom (również innym ubezpieczonym, np. zleceniobiorcom) zasiłki chorobowe i opiekuńcze oraz świadczenie rehabilitacyjne. Są to pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. 

Pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, występuje o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, za które pracownikom przysługują zasiłki chorobowe i opiekuńcze albo świadczenie rehabilitacyjne, do oddziału ZUS, który wypłaca te zasiłki jego pracownikom. 

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli: 

Pracodawca uprawniony do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, może zlecić przeprowadzenie kontroli Agencji Detektywistycznej. Prywatny Detektyw powinien posiadać wiedzę o przepisach określających zasady postępowania przy przeprowadzaniu kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, a także w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych.

Źródło: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH . Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad osobą trzecią.
Autor: mgr Michał Sokołowski Każdego roku w sektorze prywatnym występuje coraz więcej nadużyć wewnątrz przedsiębiorstw. Mogą to być wszelkie działania na niekorzyść pracodawcy oraz całej organizacji, jak na przykład ogólnie pojęte przestępstwa pracownicze.
 • Świadomość w kwestii zagrożeń na jakie narażona jest każda organizacja zarówno ze strony ataków zewnętrznych jak i wewnętrznych działań pracowników, może uchronić przed dużymi stratami Waszą organizację.
 • Audyt Śledczy- Dochodzeniowy pomaga w przeprowadzeniu kontroli dotyczących nadużyć i umożliwia wdrożenie procesów naprawczych. Pozwala również na zebranie dowodów w celu ukarania sprawców nadużyć.
 • Przeciwdziałanie korupcji, przestępstwom menadżerskim oraz innym nadużyciom pracowniczym gdzie występuje działanie na szkodę pracodawcy. Kontrwywiad gospodarczy i zabezpieczenie przed działalnością nieuczciwej konkurencji.
 • Nieuchronność kary jest ważnym czynnikiem w powstrzymaniu człowieka przed popełnieniem przestępstwa. Ukaranie przestępcy ma wymiar również prewencyjny jako ostrzeżenie dla ewentualnych naśladowców.
Avatar

"Nasze kompetencje nie bazują jedynie na przeszkolonych teoretykach. Nasze kompetencje zbudowane są na praktyce oraz CASE STUDY!"

mgr Michał Sokołowski

Nasz zespół to same ASY z branży bezpieczeństwa

W skład dedykowanych zespołów specjalnych wchodzą byli funkcjonariusze Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Audytorzy Śledczy oraz Prywatni Detektywi. W zakresie bezpieczeństwa wspierają nas byli funkcjonariusze BOR oraz Żołnierze Formozy.