Nasze kompetencje nie bazują jedynie na przeszkolonych teoretykach. Nasze kompetencje zbudowane są na praktyce oraz CASE STUDY!

Naszym Klientom proponujemy zewnętrznych doradców w Pionie Bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Niezależnie od wielkości Państwa firmy często występuje potrzeba świeżego spojrzenia na sferę bezpieczeństwa w organizacji. Również w przypadku dużych korporacji pewne procesy w bezpieczeństwie mogą zawodzić. Nie chcemy wchodzić w kompetencje obecnych pracowników bezpieczeństwa jednak proponujemy wsparcie tej komórki organizacyjnej. Natomiast mniejszym firmom, które nie tworzą stanowisk dla kadry zarządzającej bezpieczeństwem, proponujemy zewnętrznych Doradców kontraktowych tworzących Pion Bezpieczeństwa. Przedstawiamy możliwości i rozwiązania takiej współpracy:

 • Kompleksowe działanie Zewnętrznego Pionu Bezpieczeństwa
 • Doradztwo w zarządzaniu bezpieczeństwem przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie ryzykiem oraz przeciwdziałanie atakom
 • Prewencyjne działania eliminujące potencjalne zagrożenia
 • Zewnętrzny kontraktowy Szef Bezpieczeństwa pracujący w wybrane dni zakładając minimalny czas współpracy 1 miesiąc. 
 • Kryzysowy Doradca działający w przypadku nagłych sytuacji kryzysowych w Waszej organizacji
 • Zobacz również wsparcie Compliance Officera
Źródło: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH . Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad osobą trzecią.
Autor: mgr Michał Sokołowski Każdego roku w sektorze prywatnym występuje coraz więcej nadużyć wewnątrz przedsiębiorstw. Mogą to być wszelkie działania na niekorzyść pracodawcy oraz całej organizacji, jak na przykład ogólnie pojęte przestępstwa pracownicze.
 • Świadomość w kwestii zagrożeń na jakie narażona jest każda organizacja zarówno ze strony ataków zewnętrznych jak i wewnętrznych działań pracowników, może uchronić przed dużymi stratami Waszą organizację.
 • Audyt Śledczy- Dochodzeniowy pomaga w przeprowadzeniu kontroli dotyczących nadużyć i umożliwia wdrożenie procesów naprawczych. Pozwala również na zebranie dowodów w celu ukarania sprawców nadużyć.
 • Przeciwdziałanie korupcji, przestępstwom menadżerskim oraz innym nadużyciom pracowniczym gdzie występuje działanie na szkodę pracodawcy. Kontrwywiad gospodarczy i zabezpieczenie przed działalnością nieuczciwej konkurencji.
 • Nieuchronność kary jest ważnym czynnikiem w powstrzymaniu człowieka przed popełnieniem przestępstwa. Ukaranie przestępcy ma wymiar również prewencyjny jako ostrzeżenie dla ewentualnych naśladowców.
Avatar

"Nasze kompetencje nie bazują jedynie na przeszkolonych teoretykach. Nasze kompetencje zbudowane są na praktyce oraz CASE STUDY!"

mgr Michał Sokołowski

Nasz zespół to same ASY z branży bezpieczeństwa

W skład dedykowanych zespołów specjalnych wchodzą byli funkcjonariusze Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Audytorzy Śledczy oraz Prywatni Detektywi. W zakresie bezpieczeństwa wspierają nas byli funkcjonariusze BOR oraz Żołnierze Formozy.